Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Boliger til leie, primært, for deg som er ansatt i Vestre Viken Helse Foretak.

Bildecollage av noen av SBSBs eiendommer

Våre boliger ligger i Asker Kommune på Husejordet og Andrenbakken, ned mot Oslofjorden, med poststed Vettre.

Avstand fra Husejordet til sykehuset i Drammen er 26 km, til Lier Sykehus 19,5 km, til Bærum Sykehus 14km, og Blakstad Sykehus er vår nærmeste nabo, i Strandveien.

Ved innkjøringen til Blakstad Sykehus har vi et stort knutepunkt for busser til områdene, Asker, Bærum og Oslo. Fra Husejordet og opp til Asker Stasjon er det 3,7 km.

Har du spørmål om bolig, kontakt oss.

Boligstiftelsen er medlemmer av: http://www.huseierne.no