Nyhetsarkiv

Spyling/rens av varmvannsberedere i Langblokka - 01.10.2020 - kl. 09:00 til 16:00

Det gjennomføres en rens av varmvannsberedere og tappepunkter i Langblokka

Ny parkeringsløsning - Aimo park

Informasjon/ Brukerveiledning for kjøretøy med tildelt parkeringsrett

Rutiner for felles befaringer/møter under Covid-19

Rutine for befaring av vårt servicepersonell

Ny daglig leder er ansatt i boligstiftelsen fra 1. mai.

Tidligere daglig leder frem til og med 30. april trekker seg tilbake men fortsetter som en handyman i redusert stilling med daglige praktiske arbeider ute blant våre boliger og leietakere.

Bemanning boligkontoret i Påsken 2020

Informer deg på vårt vedlagte påskeskriv.

KORONA INFO TIL ALLE LEIETAGERE. VIKTIG Å FØLGE

INFO KORONA VIRUS SMITTEFARE (COVID-19)

CORONA VIRUS SMITTEFARE

VIKTIG INFORMASJON TIL BESØK PÅ BOLIGKONTORET

Rehabilitering av avløpsledning på Husejordet. Utsatt inntil videre

Hovedarbeider er en strømpeinstallasjon og vil gå over to dager

EL-Bil lade automater

Ladeautomater for EL-Biler og Hybrid Biler

Ny parkeringskontroll og parkeringsbestemmelser fra 1. januar 2020

Vi minner igjen på nye parkeringsbestemmelser, nytt firma som utfører kontroll, Samme selskap som kontrollerer på Sykehusets område. Parkeringsregler er oversatt til 5 språk + norsk. Du finner dette under fliken " Informasjon til leietagere"

Det er gjort revidering av retningslinjer for utleie.

De nye retningslinjer er lagt inn i fliken " Retningslinjer for utleie" . Disse endringer ble vedtatt enstemmig i styremøte 18. desember 2019.

Bemanning boligkontoret i Julen 2019

Gå nøye igjennom vedlegg. Kontoret stenger lille julaften kl. 13.oo vi kan treffes, se vedlegg

Ny parkeringskontroll og parkeringsbestemmelser fra 1. januar 2020

Gå nøye igjennom til sendte regler og vedlegg. Dette for å unngå parkeringsgebyr.

Forsterkninger av høyspent nett på Husejordet

Gravearbeider og fremkommelighet.

Kjøre- og parkeringsbestemmelser

Ny avtalepartner for kontroll og håndheving av kjøre- og parkeringsbestemmelser i boligstiftelsen.

VÅRRYDDING MAI 2019

Les vedlegget nøye. Her er alle forklaring på det dere kan kaste i containere. Sørg for at alt dere kaster opp i container er så flatt så mulig. Franzefoss skriv skal følges. Vi ber deg å rydde rundt din egen leiebolig.

BEMANNING PÅSKEN 2019

15.april til 23.april se vedlegg

RADONMÅLINGER

Målinger i alle leiligheter. Oppstart 15. feb og 18. feb

Bemanning av boligkontoret i jul og nyttår

Se eget vedlegg

EKSTREMVÆR MELDING FRA METEORLOGISKE INSTITUTT

EKSTREMVÆR PÅ GANG. TA DETTE PÅ ALVOR.

Containere for Vårrydding 22. mai - 24. mai

Det er igjen tid for rydding hos den enkelte leietager.

Påsken 2018

Boligkontoret er bemannet Man - Ons i Påskeuka

INOFORMASJON FRA GET AS

Informasjon om stengning av analoge TV-kanaler

Rettningslinjer for tildeling av boliger i boligstiftelsen på Blakstad

Endringer er under § 1 Prioriteringer.

Våren har kommet til Husejordet og Andrenbakken

Containerutplassering 8. mai til 11. mai se vedlegg.

HENTEKALLENDER FOR AVFALL 2017

Gjelder Kun Husholdningsavfall

PARKERING PÅ HUSEJORDET

Det er meget beklagelig å se at mange leietakere ikke overholder de parkeringsregler som gjelder på Husejordet. På bakgrunn av dette vil boligkontoret sørge for en intensivering av kontroller. Dette betyr at de som ikke overholder regler vil kunne få en kontrollavgift. For orden skyld kan nevnes at det er mange klager fra våre leietakere som overholder parkeringsreglene her på Husejordet. Under avsnitt " Informasjon til leietakere" er parkeringsbestemmelsene på fire språk og dette betyr at langt de

Julen 2016

Bemanning på boligkontoret i Julen. Boligkontoret tar Juleferie fra lille Julaften kl.13.00 Boligkontoret er bemannet 27. og 28. desember. Boligkontoret er ubemannet 29. og 30. desember. Vi er fullt tilbake fra mandag 2. januar. ( les vedlegg klikk deg inn)

Melding om Utkobbling av Strøm fra Hfslund Nett AS

Fredag 18. november mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 skal ny Trafo monteres på Husejordet på overside av Husejordet 83. Alle skal ha fått melding i posten.

Ferieavvikkling på boligkontoret.

Bemanning i Juli måned. Dersom det er akutt behov for hjelp til en eller annen hendelse treffes våre gjenværende håndverkere på vår telefon. 911 71 000

Utvendig Maling av Fasade Husejordet 73 - 83

Se vedlagt varsel.

Utvendig Maling av Fasade Husejordet 61 - 71

Se vedlagt informasjon

Hjelp oss å sjekke din varmtvannsbereder

Oso Hotwater har sendt ut en meling om mulige feil med sitt produkt. Hjelp oss å sjekke ved å lese vedlegget.

Containerutsett for avfall

Tirsdag 26. april til fredag 29. april. Se eget vedlegg

Jul og Nyttår

Informasjon i forbindelse med julen 2015 og avsluttningen av året.

Hentekalender for Avfall i 2016.

Under flik " Informasjon til Leietakere" kan du se når husholdningsavfall hentes i ditt område. Matavfall og Restavfall hentes i våre områder hver uke.

AVFALL FRA HUSSTAND

Avfallskort 2016 - Rød plastsekk for JULEPAPIR. Asker Kommune har sendt ut nytt avfallskort for 2016. Bruk dette når du skal kaste avfall møbler - el-avfall fra din husstand. Yggeseth er stedet ikke avfallshusene. Dere har fått en rød plastsekk til julepapiret, bruk denne ikke papircontainer

Gullhella / Blakstad info rehab VA

Informasjon om planer for rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Gullhella/Blakstad blant annet ved Husejordet nr 2 og nr 61-98 Prosjekt og utbygging har fått i oppdrag fra kommunalteknisk avdeling å gjennomføre rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Gullhella/Blakstad. Prosjektet omfatter 15 traseer i området, se vedlagt kart der tiltakene er markert med BLÅ streker.

Vannavstengning Husejordet 1A-21B

Onsdag kl. 13.oo til kl. 14.oo vil vannet være avstengt grunn reparasjon ved hovedkran.

Endring av depositumssatser

På styremøte i stiftelsen 31. august ble depositumsatser vedtatt endret. Disse nye satser gjelder nyinnflyttninger i boligstiftelsen. Jfr " Husleie og depositum"

Endringer i retningslinjer for utleie

På styremøte i stiftelsen 31. august ble endringer i våre retningslinjer for utleie revidert.

Vårrydding 2015

NB. Gå nøye igjennom vedlagt informasjon. Sørg for å pakke avfallet flatt før du kaster dette i containere.

Hovedprosjekt 2015

Takrehabilitering på Møllehaugen og Langblokka i år.

Bemanning i Påskeuka.

Det er personalet på plass i boligstiftelsen på arbeidsdagene i påskeuka. Skal du i kontakt med de ring vårt telefonnummer 911 71 000

Feiing av veier på Husejordet og Andrenbakken

Asker Drift starter med feiing av våre veier på Husejordet og på Andrenbakken mandag 23. mars. Sørg for at biler ikke hindrer fremdrift for dette arbeid.

Boligkontorets bemanning julen 2014.

Kontoret er ikke bemannet fra lille julaften kl. 12.oo og frem til 5. januar. 2015 Ved eventuell hendelser kan vi kontaktes på tlf 911 71 000 Sjekk viktig vedlegg.

Tømmekalender for avfall 2015.

Her finner du oversikt over alle tømmedager av avfall. Restavfall og matavfall tømmes hver uke. Papir og plast, se kalender. Husejordet er omr. A mat og restavfall område 8 for papir og plastavfall. Andrenbakken er omr. A for mat og restavfall Område 4 for papir og plastavfall

Etterlyser eier av bil

Ønsker navn på eier. Blir fjernet 8. desember dersom ingen melder seg

Wszyscy mieszkańcy Husejordet

Odnośnie: Zasady wyrzucania i miejsca składowania śmieci.

An alle Bewohner von Husejordet

Regelungen zum Abfall und Abfallplätze.