Nyhetsarkiv

Informasjon om ny leverandør av nett/TV signaler - Altibox

Fra GET/Telia til Altibox. Dette gjelder alle boliger på Husejordet, men ikke andre boligområder tilhører Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Det jobbes med installering av nødvendige infrastruktur for å kunne skifte fra GET/Telia til Altibox som leverandør av tv-/nettsignaler. Dette arbeidet gjennomføres først innvendige før man gjør de nødvengie gravearbeider utvendig.  Vi får melding fra installatør at det gjenstår 26 leieligheter hvor de ikke har kommet i kontakt med beboer for å gjennomføre installasjon. For de det gjelder vil dere nå bli kontaktet av entreprenør for å avtale tid om installering av av dette. Dersom dere ikke har anledning til å være tilstede når dette arbeidet gjennomføres, ta kontakt med stiftelsen for evt. å gi oss tillatelse til å låse oss inn. Dette er viktig !

Som det fremgår av vedlagte fremdriftsplan må dere som har tegnet tilleggsavtaler i GET/TELIA si opp disse senest 30.05.2021. Vi forutsetter at dere blir kontaktet av salgspersonale i Altibox for å tegne opp nye tilleggsavtaler på evt. flere tv-kanaler og nett. Ved oppsigelse kan det informeres om at sluttdato for GET/Telia er 01.07.2021

Det utvendige arbeidet vil starte i nær fremtid. Dette arbeidet vil kreve en del graving på området og vi jobber med løsninger som gir minst mulig inngrep på våre grøntarealer. Kommer tilbake med mer informasjon om dette når valget av trase er utført. 

 

Last ned Fremdrift