Nyhetsarkiv

Vårrydding

Det settes ut containere. Viktig at dere forholder dere til den informasjon som er angitt i saken under.

Til alle på Husejordet og Andrenbakken.

Vårrydding:

Vedlagt er et kart over plassering av containere for vårrydding på
Husejordet og Andrenbakken. Rydding av leilighet og rundt deres leide bopel.

 

Settes ut torsdag 6. mai på dagen og hentes mandag 10. mai

Vi setter 1 container ved Husejordet 116 – 120, på innside av bom
Vi setter 2 containere ved Husejordet 68-70 merket 2 og 3 på kart.
Vi setter 1 container ved Husejordet 37 – 39, merket med 4 på kart
Vi setter ut en egen traktortilhenger ved Husejordet 13-15.
Vi setter 1 container ved Andrenbakken 2A.

 

 

I container må det ikke kastes maling, kjemikalier, olje og lignende, bilbatterier, bildekk, elektrisk og elektronisk utstyrt, kjøleskap og komfyrer, i container. Se på info fra Franzefoss AS  
Dette er spesialavfall som dere selv levere på Yggset!!!!!!!!!!!!!!!
Rydd rundt deres leieobjekt og kast avfallet der hvor det hører hjemme. Sørg for at alt er flatt når det kastes i container.

 

Sørg for at ting er så flate så mulig når de kastes. Da blir det plass for alle.

NB: Husk at Containerne ikke er noe lekeplass for barna.
 

 

Tlf: 911 71 000, www.sbsb.no / post@sbsb.no