Nyhetsarkiv

Malerarbeider på

Rydding av utvendige arealer for malerarbeider

Det iverksettes malerarbeider for bygningsmassen som ligger på "Møllehaugen" (Husejordet 23-53). Disse arbeider utføres av henholdsvis MDBYGG AS og egen leveranser. Viser til vedlegg som redegjør for hvor malerarbeidene oppstartes. Det vil brukes ca. 3-4 uker pr. rekke, og arbeidene vil omfatte vasking, skaraping, grunning og maling med 2 strøk maling. 

VIKTIG ! Alle utvendgie arealer må ryddes slik at utvendige fasader er tilgjengelig for malere.  

 

Last ned Informasjon om malerarbeider