Nyhetsarkiv

Vårrydding 2015

NB. Gå nøye igjennom vedlagt informasjon. Sørg for å pakke avfallet flatt før du kaster dette i containere.

Tiden har kommet igjen for vårrydding hos alle leietakere.
Vi ber om at det vedlegg fra Franzefoss respektere og at det ikke kastes ulovelig avfall.

Last ned varrydding2015ade189e40a.pdf