Nyhetsarkiv

Endring av depositumssatser

På styremøte i stiftelsen 31. august ble depositumsatser vedtatt endret. Disse nye satser gjelder nyinnflyttninger i boligstiftelsen. Jfr " Husleie og depositum"

Vi gjør oppmerksom på at dette er i utgangspunktet leietakers eiendel og utbetales ved utflyttning,
Innbetalt beløp rentejusteres ihht vår bankforbindelses sats for rente, på depositumskontoer.
Dette forutsettes at leiekontakt oppfylles, at rengjøring er leilighet er utført, rydding i boder og
eventuellt garasjer, at avfall er fjernet og at husleie er betalt.