Nyhetsarkiv

Gullhella / Blakstad info rehab VA

Informasjon om planer for rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Gullhella/Blakstad blant annet ved Husejordet nr 2 og nr 61-98 Prosjekt og utbygging har fått i oppdrag fra kommunalteknisk avdeling å gjennomføre rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Gullhella/Blakstad. Prosjektet omfatter 15 traseer i området, se vedlagt kart der tiltakene er markert med BLÅ streker.

Prosjektet er i en forprosjektfase som vil pågå frem til januar 2016. Perioden fra januar 2016 og ca 1 år frem i tid er vi i detaljprosjekteringsfasen. I denne fasen lager vi alt grunnlag som entreprenøren skal jobbe etter. Per i dag er det ikke bestemt hvilke anleggsmetoder det blir på de ulike traseene. Det avklares nå i forprosjektfasen. Når starter anleggsarbeidene Vi vet at noen av traseene som skal rehabiliteres kan utføres med nodig metode, gravefri metode. Oppstart for nodig anleggene starter tidligst mai 2016. Selv om metoden omtales som gravefri vil det forekomme graving på punkter. Men graveomfanget er betydelig mindre enn om en graver opp hele ledningsgrøften. Trafikksikring og -avvikling I forprosjektet og detaljprosjekteringen utarbeides det faseplaner som ivaretar trafikksikkerheten og -avviklingen i anleggsperioden. Videre dialog Vi vil holde dere løpende informert om fremdriften i prosjektet. Ved behov avholder vi møter.
Med vennlig hilsen
Siri-Kristin Rønnevik
Prosjekt – og byggeleder Prosjekt og utbygging 
Asker Kommune

Last ned gullhellarehabiliteringvannogavlopcfb34fa417.pdf