Nyhetsarkiv

AVFALL FRA HUSSTAND

Avfallskort 2016 - Rød plastsekk for JULEPAPIR. Asker Kommune har sendt ut nytt avfallskort for 2016. Bruk dette når du skal kaste avfall møbler - el-avfall fra din husstand. Yggeseth er stedet ikke avfallshusene. Dere har fått en rød plastsekk til julepapiret, bruk denne ikke papircontainer

Last ned d6avfallskort2016askerkommune54254d5c71.pdf