Nyhetsarkiv

PARKERING PÅ HUSEJORDET

Det er meget beklagelig å se at mange leietakere ikke overholder de parkeringsregler som gjelder på Husejordet. På bakgrunn av dette vil boligkontoret sørge for en intensivering av kontroller. Dette betyr at de som ikke overholder regler vil kunne få en kontrollavgift. For orden skyld kan nevnes at det er mange klager fra våre leietakere som overholder parkeringsreglene her på Husejordet. Under avsnitt " Informasjon til leietakere" er parkeringsbestemmelsene på fire språk og dette betyr at langt de

Last ned 6c2bd942d89ed6e4672624fb180fcca8.pdf