Nyhetsarkiv

Våren har kommet til Husejordet og Andrenbakken

Containerutplassering 8. mai til 11. mai se vedlegg.

Til alle på Husejordet og Andrenbakken.
Vedlagt er et kart over plassering av containere for vårrydding på
Husejordet og Andrenbakken. Rydding av leilighet og rundt deres leide bopel.
For deg som har garasjeplass benytt anledning til å rydde og kaste det som ikke
skal være der. Da må du kanskje sørge for en tur til Yggeseth Avallsplass
med speialavfall.
Se nøye på vedlagt informasjon.

Last ned c9d4e08d1a9e4a9d38a76eae0c542a10.pdf