Nyhetsarkiv

Rettningslinjer for tildeling av boliger i boligstiftelsen på Blakstad

Endringer er under § 1 Prioriteringer.

Vedlagt er gjeldende rettningslinjer datert 30. august 2017
Behandlet i styremøte under sak 12/17

Last ned 69b0e3312cd15731ed0b6edeb017082a.docx