Nyhetsarkiv

Kjøre- og parkeringsbestemmelser

Ny avtalepartner for kontroll og håndheving av kjøre- og parkeringsbestemmelser i boligstiftelsen.

Dette blir lagt ut i alle postkasser og registreringsskjema skal i retur til Boligkontoret.
Husk å påføre din adresse på skjema
Merk dere rettningslinjer fra Asker & Bærum Brannvesen.


Reviderte parkeringsregler og avtale med nytt parkeringsselskap

Boligselskapet har inngått ny avtale for håndheving av reviderte parkeringsregler.
Sørg for å gå nøye igjennom reglene slik at gebyr for feil og ulovlig parkering unngås. 

Nye regler er utarbeidet i følgende språk: norsk-engelsk-tysk-fransk-polsk og somalisk

Se hjemmesiden for parkeringsregler på andre språk. (www.sbsb.no)

Det nye parkeringsselskapet er Q-Park. Det kommer opp nye skilt med norsk forklarende tekst på hele området. Her angis det hvor dere kan parkere.
Kontroller vil for det meste skje elektronisk. Det vil si at dere må oppgi bilnummer på vedlagte innmeldingsskjema og levere det til boligkontoret snarest. Dette blir registrert av oss inn i systemet til Q-Park, og ved kontroll viser det at dere har tillatelse til å parkere på vårt område; ute eller inne i garasjer.

Det vil bli gitt to gjesteparkeringbevis til hver husstand til bruk for besøkende. Legges i bilen til gjestene ved ankomst, og dere må sørge for å få dem tilbake når gjestene forlater området.
Ved spesielle behov kontaktes boligkontoret for å låne noen ekstra.

Gamle oblater for parkering i garasjehus skal fjernes fra kjøretøyet. Merk deres spesiellt §3

Ved bruk av leiebil eller kjøp av ny bil nytt bilnummer registreres hos Boligselskapet.

Boligkontoret ber om hjelp for å få ny ordning til å fungere. Vi anmoder alle beboere å vise hensyn, kjøre forsiktig og følge de nye parkeringsreglene.

Mvh                                                          NB: VEDLEGG MÅ RETURNERES TIL BOLIGKONTORET
Boligkontoret                                         INNEN ONSDAG 3. JULI 2019
                                                      (Kan legges i vår grønne postkasse på vårt røde uthus/ verksted)  

Tlf: 911 71 000 www.sbsb.no / post@sehb.no

Last ned Registreringsskjema