Nyhetsarkiv

Forsterkninger av høyspent nett på Husejordet

Lager ved kontoret
Lager ved kontoret
Gravearbeider og fremkommelighet.

Firma Nettpartner og Kim Steinsholt AS har informert alle på Husejordet om arbeider med
forsterkning av høyspentnett som vil foregå i noen uker fremover.

Det betyr at alle leietagere respekterer informasjonen og arbeidene somforegår.
Til alle dere som har småbarn/barn i familien ber vi dere være ekstra varsomme
og passe på så lenge disse arbeider foregår.

Det er nå viktig at parkeringsregler overholdes.

Gå igjennom vedlagt informasjon.

Boligkontoret

Last ned 7e131d2e42d03321579ffc2c9cb67059.pdf