Nyhetsarkiv

Det er gjort revidering av retningslinjer for utleie.

De nye retningslinjer er lagt inn i fliken " Retningslinjer for utleie" . Disse endringer ble vedtatt enstemmig i styremøte 18. desember 2019.