Nyhetsarkiv

Rehabilitering av avløpsledning på Husejordet. Utsatt inntil videre

Hovedarbeider er en strømpeinstallasjon og vil gå over to dager

På vegne av Asker kommune prosjekt og utvikling, skal vi rehabilitere eksisterende avløpsledning på Husejordet iht. vedlagt kart.
Arbeidet utføres ved hjelp av strømperenovering, se www.olimb.no for mer informasjon om metoden.

Hovedarbeidet er en strømpeinstallasjon som vil gå over 2 dager, planlagt:
Onsdag 18/3: Fra kum 11877 til kum 3968. En lastebil vil stå på parkeringsplass.
Skal være til minimalt til hinder. Ingen avløp blir påvirket.

Onsdag 01/4: Fra kum 3944 til kum 11877. En lastebil vil stå mellom nr. 96/98. Her vil det være mulig å passere som fotgjenger, men ikke med bil under installasjonen. Ca. kl. 10-17.
Avløpene til tilknyttede abonnenter vil få eget varsel om at avløpet er stengt når det nærmer seg (min 1-2 dager før).
Det er nr. 74-84 og 86-96 som vil ha stengt avløp under installasjonen.

Det vil være etterarbeider i rør og kummer. Dette vil være til minimalt av hinder for dere.

Jeg er kontaktperson for entreprenør.
Jeg gir beskjed dersom det skulle oppstå noen forandringer i planlagt arbeid.

Takk for samarbeidet.
Med vennlig hilsen
Jesper Aamot Langbraaten
Prosjekt- og anleggsleder

Olimb Rørfornying AS

Mob. 99150259

E-post: jesper.langbraaten@olimb.no

www.olimb.no

 

Last ned Kart avløpsledninger