Nyhetsarkiv

Spyling/rens av varmvannsberedere i Langblokka - 01.10.2020 - kl. 09:00 til 16:00

Det gjennomføres en rens av varmvannsberedere og tappepunkter i Langblokka

Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing/avleiringer, dette for å sikre god vannkvalitet på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er ett viktig tiltak for å forbedre vannkvaliteten i ledningsnettet og derav forebygge episoder med misfarget vann. Dette kan medøre at abonnenten, altså oss, kan få misfarget vann etter renhold på kommunalt vannledningsnett. Dette er trolig årsaken til av vi nå har fått avleiringer på våre varmtvannsberedere i langblokka. Vi iverksetter nødvendige tiltak for fjerne de slagstoffer som er tilført våre varmtvannsberedere og Deres tappepunkter. 
 
Vi gjennomfører derav rens/spyling av våre varmtvannsberedere den torsdag 01 oktober 2020, dette i perioden fra 09:00-16:00. Dette tilsier at dere ikke har varmvann etter kl. 09:00 på torsdagen. 
 
Videre vil vi gjennomføre en rens av tappepunkter i Ders leielighet den påfølgende dag, jfr. ved lagt informasjon. 
 
Med vennlig hilsen
Tor Yngve Melbye
Daglig leder - Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap 

Last ned Rens/Spyling av varmtvannstrasen