Om Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Kortverson av historikken til boligstiftelsen:
22. februar 1967 ble det avholdt konstituerende møte i Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap og fra den dato var boligstiftelsen en realitet. Opprettelsen av stiftelsen ble gjort etter vedtak fra Akershus Fylkeskommune og følgende representanter fra fylkeskommunen var tilstede ved konstitueringen:
Willy Greiner, Sig. Grue, Alf Dahle, Knut Christophersen, Severine Dæhlen og Arve Vetlesen (sykehusdirektør i Akershus)

Jomfrutoppen

Det ble fastsatt følgende stiftelsesvilkår:

  1. Stiftelsen har til formål å feste eller erverve arealer for å bebygge disse med boliger til ansatte ved Blakstad Sykehus og leie ut boligene i slike bygg.Stiftelsen har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg ( herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for leietakerne, eller når utleie av lokaene i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.
  2. Stiftelsen er en egen juridisk person.
  3. Stiftelsen skal ha sitt forretningskontor i Asker
  4. Stiftelsen ledes av styret for Blakstad Sykehus og en representant for leieboerne.
  5. Stiftelsen forpliktes av formannen og direktøren ved Blakstad Sykehus v/forvalteren ( den tids økonomisjef på sykehuset)

Vedtektene som ble fastsatt den gang kan du se på vedlagt kopi av den signerte  protokoll. Dagens gjeldende vedtekter finner du som eget hovedpunkt på vår hovedside.

Stiftelsens første styre bestod av sykehusstyret på Blakstad. Dette ble ved et senere tidspunkt endret til at fylkeskommunen utnevnte styret til stiftelsen, bestående fra de fokevalgte politiske partier. I 2003 ble dette igjen endret når regionaliseringen av sykehusene i Norge skjedde. Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak  ble dannet etter sammenslåingen av  Bærum og Blakstad Sykehus med DPSér. Representanter til stiftelsens styre ble utpekt av styret i  det nye fortaket. I tillegg ble det valgt inn to representanter fra leieboerne i boligstiftelsen. Formålet til stiftelsen ble justert til å være et rekruteringsmiddel for mangelpersonell, samt utleie til øvrig personalet i Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak. 

I 2010 ble det en større sammensluttning av flere helseforetak og Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak ble en del av det nye Vestre Viken Helseforetak som er en sammenslåing av sykehusene i Drammen. Kongsberg, Ringerike, Bærum, Blakstad og disse distrikters DPS’er. Nå utpekes medlemmene av styret, fra Vestre Viken HF. Vårt nåværende foretak er en del av Helseregion Sør-Øst. 
Som den oppservange ser av våre nåværende gjeldende vedtekter,har stiftelsens formål blitt noe justert, nå til å  være et rekruteringsmiddel for mangelpersonel, samt utleie til øvrig personell i Vestre Viken Helseforetak.

 

Last ned Kopi av signert stiftelsesprotokoll fra 22. feb 1967