Styret for Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Styresammensetning ihht vedtak i sak 26/2003 SAB HF styremøte,
av 10.april 2003.
Siste endringer i styret i sak 02/2011, registrert og godkjent i
Enhetsregisteret i Brønnøysund , 29.09.2011. Nye representanter fra leieboere sak 23/12
Vestre Viken HF har den 27. februar og 11. juni 2015 oppnevnt nye medlemmer i stiftelsens styre.
Nytt styremedlem fra leieboere fra 11.04.18. Nytt styremedlem fra 19.06.2019 og nytt varamedlem
fra 19.06.2019